Δρασεις


406

Απολύμανση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μάρτιος 2020 και Νοέμβριος 2020


131

Πράσινο

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Νοέμβριος 2020


7

Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2020


204 (55 χλμ.)

Έργα Οδοποιίας

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Νοέμβριος 2020


163

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Νοέμβριος 2020


33

Αντιγκράφιτι

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουάριος 2020 και Οκτώβριος 2020