Δρασεις


553

Απολύμανση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μάρτιος 2020 και Μάιος 2021


214

Πράσινο

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Απρίλιος 2021


7

Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2020


369 (99 χλμ.)

Έργα Οδοποιίας

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Απρίλιος 2021


235

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Μάιος 2021


42

Αντιγκράφιτι

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουάριος 2020 και Ιανουάριος 2021