Δρασεις


512

Απολύμανση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μάρτιος 2020 και Φεβρουάριος 2021


174

Πράσινο

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Φεβρουάριος 2021


7

Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2020


227 (60 χλμ.)

Έργα Οδοποιίας

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Μάρτιος 2021


204

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Φεβρουάριος 2021


42

Αντιγκράφιτι

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουάριος 2020 και Ιανουάριος 2021