Δρασεις


561

Απολύμανση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μάρτιος 2020 και Ιούνιος 2021


265

Πράσινο

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Αύγουστος 2021


56

Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκέμβριος 2019 και Ιούνιος 2023


566 (160 χλμ.)

Έργα Οδοποιίας

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Ιούλιος 2021


308

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Ιούνιος 2022


44

Αντιγκράφιτι

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουάριος 2020 και Ιούλιος 2021