Δρασεις


547

Απολύμανση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μάρτιος 2020 και Απρίλιος 2021


210

Πράσινο

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Απρίλιος 2021


7

Ανάπλαση

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκέμβριος 2019 και Οκτώβριος 2020


330 (90 χλμ.)

Έργα Οδοποιίας

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Απρίλιος 2021


227

Καθαριότητα

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτέμβριος 2019 και Απρίλιος 2021


42

Αντιγκράφιτι

Πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουάριος 2020 και Ιανουάριος 2021